Oznaka: Civilno društvo

Perspektive | Civilno društvo

Kosovsko civilno društvo je proizvod njegovih posleratnih korena

Piše - 14.12.2016

Tranzicija ka demokratiji nikada nije pravolinijska u bilo kojoj zemlji, ali na posleratnom Kosovu -- koje je prvobitno bilo pod međunarodnim protektoratom -- izazovi su se uvišestručili.