Oznaka: ženska prava

Perspektive | ženska prava

Trebaju nam ljutite devojčice

Piše - 11.02.2019

Samo otvoreni gnev i organizovani aktivizam mogu da zaštite devojčice od zla.

Perspektive | ženska prava

Rodna neravnopravnost i dalje preovlađuje u politici

Piše - 08.02.2019

Kosovo ima najnapredniji zakon o rodnoj ravnopravnosti u regionu — ali ga ne sprovodi.

Blogbox | Prava žena

Ni grad, ni selo

Piše - 18.12.2018

Neophodno je dokumentovanje iskustava žena iz ruralnih oblasti.

Blogbox | Izbori 2017 | Izbori2017

Hiljade žena bez prava glasa na izborima u nedelju

Piše - 06.06.2017

Kada muškarci otimaju ženama glasove, stranci kritikuju ‘porodično glasanje’, ali niko ne vidi suštinski problem.