S`fundmi | K2.0

Rregullat e K2.0 për përmbajtjet e saj

Nga - 06.02.2018

Dëshironi të publikoni përmbajtjen e K2.0 në platformën tuaj mediatike?

K2.0 është e hapur për vendosjen e partneriteteve dhe të bashkëpunimit me organizatat e tjera mediale për të bërë të mundur përparimin e gazetarisë cilësore dhe substanciale. Kjo mund të jetë në formën e marrëveshjeve në mes të dy palëve për ri-publikimin e një publikimi të vetëm, ose nëpërmjet marrëveshjeve reciproke afatgjate.

Nëse dëshironi të ripublikoni prodhimet e K2.0 (duke përfshirë këtu artikuj, fotografi, video, dizajne dhe çfarëdo përmbajtje tjetër që i përket K2.0) për këtë duhet të merrni leje paraprake me shkrim.

Nëse zbulohet se një organizatë mediale ka shpërndarë përmbajtje të K2.0 pa leje, do të merren masat e duhura nga K2.0, pjesë e të cilave mund të jenë edhe veprimet ligjore.

Për të kërkuar lejen e ri-publikimit ose për të folur rreth mënyrës së bashkëpun, na shkruani në info@ktwopointzero.com.K