ČLANCI AUTORA/KE: Rrita Ismajli

Rita Ismajlji je nedavno diplomirala na Univerzitetu u Saseksu sa fokusom na korupciju i upravljanje. Radila je sa brojnim međunarodnim organizacijama, uključujući Jugoistočni evropski ogranak Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj u Parizu. Njena istraživanja se bave korupcijom i inicijativama za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu.

Blogbox | Izbori2017

Glasaj protiv korupcije

Piše - 07.06.2017

Vreme je da stanemo ukraj korupciji koja Kosovo drži za taoca.