Albana Aruqaj - Arhiva

Albana Aruqaj diplomirala je na Univerzitetu u Istočnoj Angliji, a živi u Londonu.