Hub 2.0

HUB 2.0

Kosovo 2.0 vam je vjerovatno poznato kao internetski časopis. Međutim, ono što radimo nije ograničeno samo na proizvodnju novinarskih sadržaja u užem smislu. Iako se često očituje kroz priče ili razgovore u tekstualnom formatu, videozapise, fotografije te audiozapise, novinarski rad realizujemo i kroz javna predavanja, okupljanja ili diskusije; radionice, seminare ili programe sa mladima; projekcije filmova ili umjetničke izložbe; kampanje; ili kroz sve od navedenog zajedno.

Ovaj široki spektar javnih događaja te zagovaračkih i inicijativa u oblasti neformalnog obrazovanja smatramo sastavnim dijelom naše šire novinarske misije. Kao, ključno nam je da se upoznamo i razgovaramo sa našim čitateljima_cama. Mišljenja smo da je naše novinarstvo vezano za ljude, za nas i za vas.

Pored toga, želimo da u praksi demonstriramo da nezavisno novinarstvo nije namijenjeno za jedan uski krug osoba, već za šire mase! Nastojimo da izdvojimo vrijeme i prostor za osposobljavanje drugih (uključujući novinare_ke) tako da politiku, demokratiju i novinarstvo posmatraju kroz prizmu djelovanja i građanske odgovornosti.

Sve što organizujemo u K2.0, a što se ne odnosi striktno na izradu novinarskih sadržaja dio je HUB-a 2.0, naše platforme za građanski angažman i razvijanje vještina.

HUB 2.0 je mimo platforme i fizički prostor. U proteklim godinama smo mnogo uložili u to da i sebe i one koji se bave poslom sličnim našem opremimo prostorom i alatima koji su potrebni za organizaciju događaja, okupljanja i/ili proizvodnju multimedijalnih sadržaja.

Saznajte više o Čvorištu i Studiju K2.0.

ŠTA JE HUB 2.0?

JAVNE DISKUSIJE

Razgovori

Dobro je o nečemu čitati. Međutim, o nečemu zaista treba i razgovarati! U okviru programa Razgovori pozivamo aktiviste_ice, umjetnike_ce, stručnjake_inje, inovatore_ice, novinare_ke te predstavnike_ce institucija da diskutuju sa nama, sa javnošću, a da bi se dublje i intimnije pozabavili onim pitanjima koja nas dotiču. Time ujedno dobijate priliku da postavite vlastita pitanja i da na njih dobijete odgovore.

Prestali smo da brojimo razgovore koje održavamo već godinama. Krećući se od ekologije do politike, od mladih do kulture, od patrijarhata do krijumčarenja, pa preko dijaspore, kroz te razgovore bavimo se pitanjima koja su važna i koja treba da kolektivno preispitamo te ih ujedno redefinišemo.

Nadalje, neke od naših priča su previše važne da se o njima ne bi diskutovalo licem u lice. Po objavi obimnijih sadržaja, kao što su naše multimedijalne priče, često organizujemo prateće multimedijalne diskusije, u sklopu kojih pokazujemo šta se radilo iza kulisa te proširujemo razgovor o pitanjima razrađenim u sklopu priče. Obuhvatajući sve od izazova privatizacije do dobne diskriminacije u toku pandemije, od borbe za zaštitu rijeka do etničke segregacije učenika_ca iz manjinskih zajednica, naše multimedijalne diskusije tekstove koje treba pročitati transformišu u razgovore koje treba obaviti.

Slično tome, uz monografije i štampana izdanja organizujemo i promotivne diskusije. Tako izdvajamo vrijeme da vam objasnimo šta smo objavili i zašto.

Volume Up

Volume Up (“Pojačaj”) originalni je program K2.0 u okviru kojeg ispitujemo načine na koje se inovativni oblici medijske proizvodnje mogu koristiti da bi se razvila javna svijest građana_ki, da bi se podstakla javna rasprava te da bi se, u konačnici, od institucija zahtijevalo više. Sačinjeni od javne diskusije i seminara organizovanog iza zatvorenih vrata, kroz događaje u okviru programa Volume Up kosovskoj javnosti kao i osobama koje rade u sektoru medija približavamo izuzetne stručnjake. Cilj je da naši čitatelji_ce i kolege_ice usvoje nove, inspirativne i uspješne načine vođenja promjena — i u medijima i u društvu.

Tokom godina smo diskutovali i učili o tome kako novinarstvo može rasvijetliti potragu za nestalim osobama, rod i seksualnost u represivnim društvima, korupciju kao i migracije. Također smo se bavili inovativnim pristupima novinarstvu, kao što su mobilno novinarstvo i praksa radikalnog pripovijedanja, te evergrinima istraživanja zasnovanih na ljudskim pravima.

Outloud

Postoje neke priče koje su jednostavno toliko snažne da ne može, a da se ne ispričaju naglas. Zato biramo neke od najličnijih i najrevolucionarnijih stavova te ih predstavljamo javnosti, i to kroz glasove samih autora_ica. Budući da su obično strukturisani kao uvodni govori, svrha naših Outlouda jeste da informišu, inspirišu i navedu na razmišljanje o tome u vezi s čime je istinski vrijedno naćuliti uši i hvatati bilješke. Outloud služi kao podsjetnik na to da ne samo da je do promjena moguće doći, već i da se one upravo u ovom trenutku postižu.

Outloudi se obično održavaju u okviru naših Karnevala, a ugošćavaju izuzetne aktiviste_ice, umjetnike_ce, novinare_ke i mislioce_teljice iz svih krajeva svijeta.

PROGRAMI JAČANJA KAPACITETA

Radionice za stručno usavršavanje

Da biste vodili promjene, za to morate imati alate. U toku godine organizujemo niz radionica za stručno usavršavanje koje su namijenjene mladim novinarima_kama, osobama koje žele da se bave novinarstvom, aktivistima_cama ili jednostavno građanima_kama zainteresovanim za unapređenje vlastitih vještina u oblastima analize, izvještavanja i narativne prakse. U sklopu radionica se bavimo temama poput izvještavanja o rodu i manjinama ili o slobodi medija i novinarskim pravima, foto i videoprodukcije ili čak edukativnog pozorišta i umjetničkih intervencija.

Stipendiranje

Naš program stipendiranja ima za svrhu da osnaži mlade novinare_ke u tom pravcu da služe interesu utišanih, marginalizovanih, podijeljenih i isključenih. To postižemo tako što za novinare_ke koji su na početku karijere te osobama koje tek žele da postanu novinari_ke nudimo mentorstvo kao i finansijsku podršku, pružajući im priliku da pod nadzorom iskusnih urednika_ca, a iz ugla ljudskih prava, kreiraju velike priče koje će biti objavljene u našem časopisu i osvajati nagrade.

Do sada smo organizovali tri ciklusa programa stipendiranja. Kliknite na linkove ispod i saznajte više o pričama naših stipendista_ica.

Mentorstvo

Naš program mentorstva ima za cilj da unaprijedi kapacitete mladih novinara_ki, pri čemu je naglasak stavljen na kvalitativno i specijalizovano tematsko znanje, predstavljanje i etičke pristupe značajnijim pitanjima relevantnim za kosovsko društvo, a kao što su: pomirenje i dijalog, pristup pravdi, pitanja vezana za rod, mogućnosti za rad i radnička prava te kulturni narativi. Učesnici_e programa mentorstva prolaze kroz praktičnu obuku u vezi sa različitim tehnikama i sredstvima izvještavanja, što prethodi objavljivanju jedne ili više priča ili istraživačkih eseja. U sklopu programa mentorstva K2.0 pripremamo narednu generaciju novinara_ki na Kosovu.

Do sada smo organizovali tri ciklusa programa mentorstva. Kliknite na linkove ispod i saznajte više o pričama naših učesnika_ca.

Lokomotiva

Kroz novinarski rad kojim se bavimo želimo da podstaknemo transformativno djelovanje koje će biti usmjereno odozdo prema gore. Naš program Lokomotiva osmišljen je tako da mladima osigura alate i sredstva koje će iskoristiti da bi kreativno preispitivali etablirane narative o rodu, etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti kao i rasi te da bi ulagali napore u ostvarivanje promjena na lokalnom nivou.

Nakon intenzivne obuke, učesnici_e Lokomotive dobijaju mentorsku pomoć i početni kapital za realizaciju inicijativa u vlastitim zajednicama. Pripadajuće aktivnosti mogu biti teatarske predstave forumskog tipa, istraživačke studije i ankete, kampanje javnog zagovaranja, izložbe ili pak izrada novinarskog sadržaja.

Dodjela podgrantova

U K2.0 se trudimo da poboljšamo medijski ambijent na Kosovu, što činimo proizvodeći kvalitetne novinarske sadržaje, ali i pružajući drugima šansu da čine isto. Naš program dodjeljivanja podgrantova medijima i organizacijama koje proizvode medijski sadržaj osigurava finansijska, stručna i organizacijska sredstva potrebna za bavljenje novinarstvom od javnog interesa.

Programom podgrantova smo pomogli medijima koji u saradnji sa nevladinim organizacijama posvećenim ljudskim pravima kreiraju novinarske sadržaje osviještene u oblasti ljudskih prava te medijskim organizacijama usmjerenim na predstavljanje različitosti u medijima.

KARNEVALI K2.0

Pokrenuti 2020. godine, Karnevali K2.0 su postali naš najveći javni događaj koji se održava svake godine, a koji kombinuje javne diskusije, radionice, umjetničke izložbe i kulturne događaje. Posjetite našu karnevalsku rubriku i saznajte više.

KAMPANJE

Do promjene dolazi kada učestvuje veliki broj osoba. Kroz godine smo pokretali kampanje vezane za novinarstvo, pri čemu smo stimulisali čitatelje_ice da zahtijevaju veći stepen transparentnosti i veći stepen odgovornosti od institucija te ih pozivali da svojim riječima pričaju vlastite priče. Osvrnite se na naše dosadašnje kampanje:

Naslovna fotografija: Dina Hajrullahu / K2.0.