Hub 2.0

Šta je sledeće?

Volume UP sa Ismailom Einaše (Einashe): Promišljanje o zastupljenosti migranata u medijima
30/06/2020 - 2:00 pm
Pričajmo o obrazovanju tokom pandemije
16/06/2020 - 5:30 pm
Pogledajmo film “Klithma” i porazgovarajmo s rediteljem
18/02/2020 - 5:30 pm
Naslov: Intersekcionalno Kosovo
04/02/2020 - 5:30 pm
Pojačaj: Lara Vajt o nedovoljno popraćenim pričama
30/01/2020 - 5:30 pm
Pričajmo: Suprotstavljanje klimatskim promjenama
21/01/2020 - 5:30 pm