Ukratko | K2.0

Republikacija sadržaja K2.0

Piše - 08.02.2022

Želite da objavite sadržaj K2.0 na svojoj medijskoj platformi?

K2.0 je spremno za saradnju sa drugim medijskim organizacijama kako bi šira publika imala pristup kvalitetnom novinarstvu. Ova saradnja može da se manifestuje u obliku jednokratnih dogovora za republikaciju samo jednog teksta ili dugoročnih uzajamnih aranžmana.

Ako želite da objavite sadržaj K2.0 (u šta spadaju članci/tekstovi, slike, video-snimci, dizajn ili bilo koji drugi sadržaj koji pripada Kosovu 2.0), morate unapred dobiti ekspresnu, pisanu dozvolu.

Ako se utvrdi da je neka medijska organizacija republikovala sadržaj K2.0 bez dozvole, K2.0 će preduzeti odgovarajuće mere, što može obuhvatiti i pravne radnje.

Ukoliko želite da zatražite dozvolu za objavljivanje našeg sadržaja ili da razgovarate s nama o saradnji, pišite nam na info@ktwopointzero.com. Ali, pre toga, pročitajte naše smernice za ponovno objavljivanje (republikaciju):

Pravovremenost

 1. Domaćim i regionalnim medijima se neće dozvoliti da objavljuju naš materijal sve dok ne prođe 48 sati od objavljivanja sadržaja na veb-sajtu K2.0.
 2. Mediji van našeg regiona mogu u nekim slučajevima da republikuju naš sadržaj i ranije, a na osnovu diskrecionog prava K2.0.

Autorska prava / navođenje izvora

 1. Napomena o sadržaju K2.0 mora se navesti na vrhu članka, i to na sledeći način:

Ovaj članak je prvobitno nastao za potrebe K2.0, koji ga je prvi objavio. Ovde je ponovo objavljen uz dozvolu.

 1. Hiperlink koji vodi ka članku na veb-sajtu K2.0 mora se umetnuti u gorenapisani pasus o navođenju izvora (autorskim pravima).
 2. Mora se jasno i nedvosmisleno navesti ko je autor članka.
 3. Sve fotografije/slike uvek treba jasno i pojedinačno da sadrže sledeće elemente:

  [Ime, prezime fotografa] / K2.0.

Uzajamni aranžmani

 1. K2.0 ima tekuće, stalne dogovore sa nekoliko medijskih organizacija, koji im omogućavaju da republikuju naš sadržaj bez traženja pojedinačne dozvole. Stupite u kontakt s nama ako ste zainteresovani za sklapanje takvog dogovora sa našom publikacijom.
 2. Svi tekući, stalni sporazumi moraju biti uzajamni — to jest, K2.0 takođe treba da ima dozvolu da republikuje sadržaj medijske organizacije sa kojom sklapa dogovor.
 3. Svi partneri sa kojima se sklopi dogovor treba da budu upoznati sa smernicama K2.0 o republikaciji sadržaja i da ih poštuju u odnosu na stavke Pravovremenost i Autorska prava (navođenje izvora) (kao i sve druge uslove koje K2.0 propiše).

Jednokratni sporazumi

 1. K2.0 je otvoreno za potpisivanje jednokratnih sporazuma sa medijskim organizacijama radi republikacije određenih članaka.
 2. Partneri u saradnji treba da budu upoznati sa smernicama K2.0 o republikaciji sadržaja i da ih poštuju u odnosu na stavke Pravovremenost i Autorska prava (navođenje izvora) (kao i sve druge uslove koje K2.0 propiše).

Kršenje smernica za republikaciju sadržaja 

 1. Ako se ustanovi da je medijska organizacija republikovala sadržaj K2.0 bez dozvole, stupićemo u kontakt sa pomenutom organizacijom i obavestiti je da je prekršila autorska prava K2.0. Zatražićemo da se naš sadržaj istog trenutka ukloni sa njihove platforme.
 2. Ako se sadržaj ukloni, i ako je u pitanju prvi prekršaj, K2.0 neće preduzeti dalje radnje.
 3. Ako se sadržaj ne ukloni ili ako nije u pitanju prvi prekršaj, K2.0 će ovo pitanje pokrenuti na sledećem sastanku Saveta za štampu (kada su u pitanju članovi Saveta za štampu Kosova). Kada je reč o medijima koji nisu članovi Saveta za štampu Kosova, glavna i odgovorna urednica će kontaktirati sa glavnim i odgovornim urednikom druge publikacije.
K