Naša potpuna kolekcija tematskih brojeva

Naša potpuna kolekcija tematskih brojeva

Kosovo 2.0 je nastalo iz potrebe da se kreira prostor za kritičko promišljanje, kontekstualni novinarski rad, komentarisanje kulturnih zbivanja i stvaralaštvo. Tokom protekle decenije, publikovali smo 11 tematskih štampanih izdanja na teme i koncepte koje smo smatrali ključnim za to doba. Naši vredni novinari i ulaganje u prvoklasnu fotografiju i dizajn, dali su primer i posejali seme za narative zasnovane na osnaživanju građanstva, činjenicama i inkluzivnosti — i to po pitanjima od presudnog značaja za javnost.

Naši štampani časopisi bavili su se sadašnjošću i prošlošću, ali sa pogledom uprtim u budućnost. Kao takvi, oni su vanvremenski dokumenti za bilo koga ko bi hteo da sazna više o Kosovu i regionu.

U Prištini na sledećim lokacijama možete da kupite primerak časopisa:

  • Knjižara Dukagjini, Trg Majke Tereze 87
  • Knjižara Buzuku, Trg Majke Tereze 55
  • Soma Book Station, Ulica Fazlija Grajqevcija 4/A
  • Project Space, Shtatëmbëdhjetë, Ulica Henrika Barica, Stari grad
  • Sonder, Ulica Mitrovačka 19, Aktaš
  • Kancelarija K2.0, Ulica Ferata Dragaja br. 25, Sunčani breg


Naše časopise možete kupiti i u Tirani na sledećoj lokaciji:

  • Destil Creative Hub, Trg Zogua Prvog


Većina naših časopisa dostupna je na engleskom, albanskom i srpskom jeziku.

Za dodatne informacije o našim štampanim časopisima, pošaljite nam imejl na [email protected].

#11 NADA
#11 NADA
#10 DEVEDESETE
#10 DEVEDESETE
#9 AMBIENT
#9 AMBIENT
#8 SPORT
#8 SPORT
#7 MIGRACIJA
#7 MIGRACIJA
#6 BALKART
#6 BALKART
#5 JAVNI PROSTOR
#5 JAVNI PROSTOR
#4 SEKS
#4 SEKS
#3 RELIGIJA
#3 RELIGIJA
#2 KORUPCIJA
#2 KORUPCIJA
#1 IMIDŽ
#1 IMIDŽ