Altin Gashi - Arhiva

Altin Gaši studira filmsku produkciju i grafički dizajn. Prijavio se za učešće u Programu da bi naučio više o novinarstvu i fotografiji kao obliku umetnosti te da bi proširio svoj društveni i profesionalni krug saradnika i prijatelja. Očekuje da će mu veštine stečene u Programu pomoći u radu.