Arbër Gashi - Arhiva

Arbër Gashi je aktivista i etnograf sa završenim dodiplomskim studijem u oblasti historije na Koledžu Goldsmiths Univerziteta u Londonu te diplomskim studijem u oblastima rodnih pitanja, seksualnosti i kulture na Koledžu Birkbeck Univerziteta u Londonu. U akademskom istraživanju bavi se dokumentovanjem iskustava manjinskih zajednica islamske vjeroispovijesti u Londonu kao i dugoročnim posljedicama jugoslavenskih praksi kolonizacije na Kosovu u periodu između dva svjetska rata. Do sada je radio u raznim britanskim organizacijama za ljudska prava.