Aurela Kadriu - Arhiva

Aurelja Kadriu je sociologinja, istraživačica i menadžerka kulture, fokusirana na oblasti sećanja, socio-urbanizma, roda i ljudskih prava. Sprovela je nekoliko istraživanja vezanih za savremenu istoriju Kosova i regiona bivše Jugoslavije. Radi u Multimedijalnom centru — organizaciji koja se bavi savremenom kulturnom produkcijom, sa fokusom na pozorište i književnost.