Bernard Nikaj - Arhiva

Bernard Nikaj je bivši ambasador Kosova u EU, NATO-u, Belgiji i Luksemburgu, a ujedno i bivši ministar trgovine i industrije Kosova. Stručnjak je za javnu politiku te je doktorirao upravu i analizu politika na Univerzitetu u Mastrihtu, Holandija.