Bojan Bilić - Arhiva

Bojan Bilić je sociolog koji radi na Univerzitetu u Beču. U svojim istraživanjima se bavi feminističkim i LGBTQ aktivizmom, antropologijom neheteroseksualnih seksualnosti i rodne varijabilnosti te inicijativama usmerenim na demokratizaciju psihijatrije u postjugoslovenskom prostoru.