Cristina Mari - Arhiva

Kristina (Cristina) Mari je urednica multimedijskog sadržaja K2.0. Kristina je završila osnovne studije novinarstva na Univerzitetu Komplutens u Madridu, Španija i na Bukureštanskom univerzitetu, Rumunija.