Cristina Mari - Arhiva

Cristina Marí je članica uprave K2.0. Cristina je završila dodiplomske studije žurnalistike na Univerzitetu Complutense u Madridu, Španija, te na Univerzitetu u Bukureštu, Rumunija.