Dafina Halili - Arhiva

Dafina Halili je i novinarka K2.0. Teme kojima se uglavnom bavi su vezane za ljudska prava i socijalnu pravdu. Dafina ima magistarski u oblasti različitosti i medija sa Univerziteta Westminster, London (UK).