Daniel Petrick - Arhiva

Daniel Petrick je ranije radio kao glavni urednik K2.0. Njegovi tekstovi obrađuju teme Balkana.