Dardan Zhegrova - Arhiva

Dardan Žegrova (Zhegrova) je umetnik i honorarni novinar. Njegovi umetnički radovi igraju se odnosima između jezika i pretakanja istog u vizuelne prikaze. Njegova novinarska praksa počiva najviše na kulturi i ljudskim pravima. Dardan je dobitnik stipendije programa K2.0 u oblasti ljudskih prava (ciklus 2018).