Diskriminacija - Arhiva

Portal www.diskriminacija.ba predstavlja platformu za dijalog o ljudskim pravima, položaju manjinskih i marginalizovanih grupa u BiH i zaštiti od diskriminacije. Kroz priče o kršenjima ljudskih prava i slučajevima diskriminacije, ali i prikaz pozitivnih primjera iz različitih krajeva u BiH, težimo ka stvaranju pravednijeg društva u kojem svi njegovi članovi i članice uživaju jednaka prava.