Dzeneta Karabegovic - Arhiva

Dženeta Karabegović je istraživačica i predavačica na Odsjeku za političke nauke i sociologiju Univerziteta u Salcburgu, Austrija. Njena područja istraživanja obuhvataju međunarodnu i komparativnu političku sociologiju, pri čemu je poseban fokus stavljen na transnacionalizam, dijasporu, migracije, demokratizaciju, ljudska prava, tranzicijsku pravdu i Balkan. Njeni akademski radovi objavljivani su u više recenziranih akademskih časopisa. Zajedno s Jasminom Hasićem uredila je knjigu “Vanjska politika Bosne i Hercegovine nakon proglašenja nezavisnosti” (Bosnia and Herzegovina’s Foreign Policy Since Independence), koju je nedavno objavila izdavačka kuća Palgrejv (Palgrave).