Elife Krasnići - Arhiva

Elife (Eli) Krasnići – socijalni antropologčlan/osnivač Alter Habitusa – Institucija za Istraživanje Društva i Culture.