Ellen Elias-Bursać - Arhiva

Ellen Elias-Bursać prevodi beletristiku i dokumentarna djela sa bosanskog/crnogorskog/hrvatskog/srpskog jezika. Godine 2006. za svoj prevod romana Davida Albaharija “Götz i Mejer” na engleski jezik dobila je Nacionalnu prevodilačku nagradu. Bivša je predsjednica Udruženja književnih prevodilaca SAD-a.