Ellie Destani - Arhiva

Ellie Destani je redaktorica K2.0 za sadržaje na engleskom jeziku. Na Univerzitetu u Saseksu završila je dodiplomski studij engleskog jezika i filozofije te diplomski studij engleske književnosti.