Faruk Šehić - Arhiva

Faruk Šehić je pisac rođen u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ). Tokom rata bio je pripadnik Armije BiH, kada je i jedanput teško ranjen. Književni kritičari ga smatraju glasom tzv. pregažene generacije X. Nagrađivan je i prevođen na brojne jezike. Živi u Sarajevu.