Fitim Saliu - Arhiva

Fitim Salihu je bivši novinar K2.0, a pretežno izvještava o političkim i pitanjima uprave. Fitim je završio dodiplomski studij političkih nauka na Univerzitetu u Prištini.