Fjolla Muçaj - Arhiva

Fjola Mućaj (Fjolla Muçaj) je završila osnovne studije na Katedri za socijalni rad na Univerzitetu u Prištini. Poslednju godinu studija kompletirala je u nemačkom gradu Regensburgu, gde se angažovala na raznim projektima i u volonterskim organizacijama iz oblasti prava imigranata, posebno u sferi integracije žena i dece u nemačko društvo. Nedavno je, zajedno sa studentima Univerziteta u Regensburgu i Univerziteta u Prištini, osnovala mrežu Bridg!t, čija je svrha da osnaži studente da postanu preduzetnici. Fjolla Muçaj je učestvovao/la u programu mentorstva u okviru projekta „Inovacije za otporne medije i angažman građana“ koji je finansirala Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a koji su realizovali K2.0 i Institut GAP.