Furtuna Sheremeti - Arhiva

Furtuna Šeremeti je diplomirani pravnik sa Univerziteta u Prištini. Ona je magistar u oblasti kriminologije i krivičnog prava sa Univerziteta u Oksfordu i trenutno radi na svom doktoratu na KU Leuven u Belgiji na temu državnih zločina i štete koju nanosi država.