Gentiana Paçarizi - Arhiva

Gentiana Paçarizi je menadžerica-urednica K2.0.. Završila je diplomski studij novinarstva i odnosa s javnošću na Univerzitetu u Prištini „Hasan Prishtina“.