Kenzi Anderson - Arhiva

Kenzi (Kenzie) Anderson je nedavno magistrirala rodne studije na Centralnoevropskom univerzitetu, a njen akademski fokus odnosi se na nasilje zasnovano na rodnoj pripadnosti i na rodne efekte sukoba. Živjela je na Kosovu, u Bosni i Hercegovini i Srbiji radeći na polju ljudskih prava i rodnoj ravnopravnosti.