Kushtrim Shaipi - Arhiva

Kuštrim Šaipi (Kushtrim Shaipi) je direktor IQ Consulting, prištinske firme za menadžment i konsalting, još od 2008. Završio je master studije u oblasti međunarodne politike i diplomatije na Univerzitetu u Stafordširu (Staffordshire), dok je na osnovnim studijama studirao političke nauke/međunarodne odnose i evropske studije na Američkom univerzitetu u Bugarskoj. Autor je brojnih analiza politika i radova na raznovrsne teme.