Liam Travers - Arhiva

Liam Travers je stažist u uredništvu K2.0 (2021. godina). Nositelj je diplome Londonske škole ekonomije i političkih nauka, a trenutno završava drugi ciklus studija globalnih studija na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu.