Likana Cana - Arhiva

Likana Cana je završila dodiplomski studij psihologije te diplomski studij kognitivne neuropsihologije na Univerzitetu u Šefildu. Koristi psihologiju kao prozor u razumijevanje kulturne, društvene, političke i umjetničke stvarnosti oko nas. U svojim istraživanjima nastoji da nadiđe granice koje razdvajaju umjetnost i nauku. Trenutno pohađa doktorski studij u oblasti kognitivnih nauka.