Luca Tesei Li Bassi - Arhiva

Luka Tesei Li Basi (Luca Tesei Li Bassi) je magistrirao međunarodne poslove na Univerzitetu Džon Hopkins i masterirao međunarodne odnose i diplomatiju na Bolonjskom univerzitetu. Oblasti njegovog interesovanja: rod/pol, zakoni i razvoj.