Luke Bacigalupo - Arhiva

Luk Basigalupo (Luke Bacigalupo) niži je analitičar rizika u kompaniji Brasidas Group. Napisao je niz članaka o političkim pitanjima u Jugoistočnoj Europi objavljenih u listu Global Risk Insights. Dodiplomski studij historije završio je na Univerzitetu u Oksfordu, dok je na Univerzitetu u Beogradu uspješno okončao diplomski studij Jugoistočne Europe. Nakon diplomiranja je radio za nekoliko međunarodnih organizacija, uključujući Ured specijalnog predstavnika EU za Kosovo te Ured UNDP-a u Srbiji.