Marija Ratković - Arhiva

Marija Ratković je kandidatkinja za doktorat u oblasti teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Ona je istraživačica, teoretičarka i spisateljica sa interdisciplinarnim obrazovnim profilom iz oblasti humanističkih nauka i umetnosti. Osnivačica je Centra za biopolitičku edukaciju i nagrađivana aktivistkinja u oblasti zdravlja i reproduktivnih prava.