Mark Worth - Arhiva

Mark Worth (Vort) je koordinator koalicije u Jugoistočnoj evropskoj koaliciji za zaštitu uzbunjivača, što je regionalna inicijativa koja okuplja aktiviste, novinare i stručnjake koji jačaju zakonom predviđena prava uzbunjivača i pružaju podršku njihovim naporima da ostvare pravdu.