Milena Popović - Arhiva

Milena Popović je novinarka iz Beograda. Ona radi za dnevni list Večernje novosti, gde obuhvata teme u vezi sa socijalnom zaštitom. Studirala je na katedri za socijalnu politiku i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.