Naim Rashiti - Arhiva

Naim Rashiti (Rašiti) je izvršni direktor/analitičar za Balkan u Istraživačkoj grupi za balkansku politiku.