Nidzara Ahmetasevic - Arhiva

Nidžara Ahmetašević je regionalna urednica K2.0. Nidžara je doktorirala istražujući međunarodne intervencije u radu medija u postkonfliktnim državama na Univerzitetu u Gracu, Austrija.