Nidžara Ahmetašević - Arhiva

Nidžara Ahmetašević je bila regionalna urednica K2.0. Nidžara je doktorirala istražujući međunarodne intervencije u radu medija u postkonfliktnim državama na Univerzitetu u Gracu, Austrija. Fokus njenog rada je razvoj medija u post-konfliktnim društvima, jezik mržnje, ljudska prava, feminizam i migracije.