Nora Nimani Musa - Arhiva

Nora Nimani Musa je doktorantkinja na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija. Radi u kosovskoj kancelariji Američkog saveta za međunarodno obrazovanje (American Council for International Education). Trenutno sprovodi istraživanje finansirano preko programa Stipendije za kosovske istraživače i analitičare, uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo.