Paula Petričević - Arhiva

Paula Petričević, feministička i mirovna aktivistkinja iz Kotora, Crna Gora. Diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarka političkih nauka i doktorantkinja na FPN istog univerziteta. Radila kao programska direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici i predavačica na Ženskim studijama u organizaciji Animé – Centra za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora. Radi kao ombudsmanka dnevnog lista „Vijesti“ (2015/20) i nedjeljnika „Monitor“ (2014/20). Objavila više radova o rodnoj problematici u domaćoj i međunarodnoj periodici i zbornicima.