Selma Jahić - Arhiva

Selma Jahić je rođena 22. maja 1988. godine u Srebrenici. Sa svojom porodicom je živjela u selu Blječeva, koje je pripadalo mjestu Bratunac. Nakon rata, 1995. godine, njena porodica je izbjegla u Beč, Austrija, gdje su započeli novi život.