Stephan Müller - Arhiva

Stefan Miler (Stephan Müller) je politikolog. Trenutno radi za Centralni savet nemačkih Sinta i Roma, sa fokusom na Rome sa Zapadnog Balkana. Duže od 20 godina, u mnogim navratima je na Kosovu i sa kosovskom tematikom sarađivao sa raznim organizacijama.