Svetla Baeva - Arhiva

Svetla Baeva je nadležna za kampanje u Fine Acts-u, globalnoj platformi koja povezuje ljudska prava sa umetnošću. Ona je ljudskopravaška aktivistkinja koja je u proteklih 10 godina radila na širokom spektru tema; bavila se ženskim, LGBTI, izbegličkim, manjinskim i dečjim pravima u Bugarskoj. Svetla je diplomac amsterdamskog Univerziteta Vrije i Fulbrajtova stipendistkinja u 2018. u oblasti zagovaračkih kampanja i mobilizacije ljudi.