Verona Kadriu  - Arhiva

Verona Kadriu je studentkinja informatike na Univerzitetu u Prištini. Nada se da će jednog dana u budućnosti raditi nešto što će društvu otvoriti oči i pomoći da razume da je život suviše poseban da bismo ga traćili radeći beskorisne stvari.