Vladimir Đurđević - Arhiva

Vladimir Đurđević je redovni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je gostujući istraživač i učestvovao u istraživačkim projektima širom sveta. Kao ekspert, doprineo je izradi Nacionalnih komunikacija u okviru UNFCCC za Srbiju, BiH, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Brazil. Dobitnik je nagrade WMO Borivoje Dobrilović Trust Found Research Avard, kao i medalje Konstantina Jirečeka – Die Sudosteuropa-Gesellschaft. Njegova ekspertiza je numeričko modeliranje klime i analiza klimatskih podataka. Pored svoje akademske karijere, suosnivač je greenartincubator.org.