Vlatko Chalovski - Arhiva

Vlatko Čalovski je mladi novinar koji radi za makedonski portal NOVA TV. Često se bavi oblašću domaće politike i želi da ohrabri ljude da kritički razmišljaju.