Vlora Rechica - Arhiva

Vlora Rečica  je politikologinja, istraživačica i aktivistkinja. Trenutno radi sa grupom entuzijasta iz Makedonije na osnaživanju i mentoringu žena širom zemlje kroz mrežu Stela (Stella).