Prilika za dokazivanje - Kosovo 2.0

Prilika za dokazivanje

Mi ne tražimo sažaljenje —
mi samo želimo da uživamo naša
prava kao pojedinci_ke, a ne kao
osobe sa invaliditetom bilo koje vrste.

Lirije Sadrija i Gentiana Hasani smatraju da osobe sa invaliditetom ne bi bile suočene sa visokim stepenom isključenosti sa tržišta rada da ih poslodavci na Kosovu manje osuđuju, a više razumiju.

Sadrija i Hasani imaju fizički invaliditet i svjesne su prepreka s kojima se osobe sa invaliditetom susreću u potrazi za poslom. Na Kosovu su osobe sa invaliditetom većinom nezaposlene. Čak i one koje jesu zaposlene nailaze na poteškoće u pogledu nedostatka adekvatne infrastrukture i uslova za samostalno kretanje. Učešće na tržištu rada i u javnoj sferi ovim ljudima može biti izuzetno otežano.

Osobe sa invaliditetom i borci_kinje za ljudska prava neprestano ukazuju na činjenicu da su građani_ke koji imaju invaliditet isključeni sa tržišta rada, iako su zakonske odredbe takve da bi trebalo da suzbijaju takav ishod. U skladu sa Zakonom o profesionalnom osposobljavanju, prekvalifikovanju i zapošljavanju osoba sa ograničenim sposobnostima, svaki poslodavac na svakih 50 zaposlenika_ca mora zapošljavati jednog radnika ili jednu radnicu sa ograničenim sposobnostima.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da do 15% svjetskog stanovništva ima neki invaliditet. Ukoliko taj postotak važi i za Kosovo, onda u zemlji živi 200.000 osoba sa invaliditetom, a možda čak i više.

Sadrija i Hasani su se u ovom razgovoru sa K2.0 osvrnuli na odrastanje sa invaliditetom kao i na svoja dosadašnja radna iskustva, iznijevši tvrdnje da Kosovo još ne priznaje da osobe sa invaliditetom imaju sposobnost i potencijal da ostvaruju velike stvari.

Autorica: Dafina Halili

fotografija: Atdhe mulla/K2.0