Oznaka: Prava žena

Časopis | NADA

Havina borba, naša borba

Piše - 20.07.2020

Borba za jednakost polova prepuna je malo poznatih – ili nepoznatih- heroja i heroina.

Konteksti Podcast | Edukim

Kultura, obrazovanje i tržište rada nasuprot izbora žena

Piše - 28.06.2020

Da li žene zaista biraju svoju karijeru?

Ukratko | diskriminacija

Policijski službenici na optuženičkoj klupi zbog rodno zasnovane diskriminacije

Piše - 24.06.2020

Ljuljeta (Luljeta) Aliu optužuje policiju na Kosovu da su prekršili njena prava.

Ukratko | Ljudska Prava

Poziv za podnošenje prijava: Program stipendisanja u oblasti izveštavanja o ljudskim pravima 2020

Piše - 02.06.2020

Kosovo 2.0, u partnerstvu sa Kosovskim centrom za rodne studije i Centrom za ravnopravnost i slobode (CEL), pokreće treći ciklus šestomesečnog stipendijskog programa.

U detalje | COVID-19

Posao žene nikada nije gotov

Piše - 07.05.2020

Neplaćeni rad sve intenzivniji u toku borbe protiv COVID-19.

Blogbox | Prava žena

Žene s Kosova u rascjepu između porodice i karijere

Piše - 29.04.2020

Ugnjetavački kompromis kroz prizmu misli Simon de Bovoar.

U detalje | Mediji

Žene pišu nova pravila u novinarstvu

Piše - 22.04.2020

Istraživačke novinarke prkose rodnim preprekama.

Blogbox | Feminizam

Šta imaju zajedničko feminizam i albanstvo?

Piše - 08.03.2020

Uticaj tradicije protiv feminističkog talasa.

Ukratko | Prava žena

Ograničavanje političkog učešća žena

Piše - 14.02.2020

Kandidatkinja nije postala poslanica — jer je žena.

Jedan na jedan | Prava žena

Lara Vajt: Feminističko istraživačko novinarstvo propituje patrijarhat

Piše - 31.01.2020

The well-known journalist from Northern Ireland talks about women on the frontlines, the far-right and investigating patriarchy.

PRIKAŽI JOŠ