Ukratko | Obrazovanje

Aktualna segregacija u školama na Kosovu

Piše - 27.05.2022

Datum: Četvrtak, 2. juni 2022.

Vrijeme: 17.30 sati

Mjesto: Hub 2.0

Aktualna segregacija u školama na Kosovu

Apelacijski sud je 2019. godine presudio da su u đakovičkoj osnovnoj školi “Mustafa Bakija” djeca romske, aškalijske i egipćanske nacionalnosti od 2011. do 2013. nezakonito stavljana u odvojena odjeljenja. Takva segregecija se navodno događala i u drugim općinama — školske ustanove sa značajnijim brojem romskih, aškalijskih i egipćanskih učenika_ca dodjeljivale su im zasebne učionice, razdvajajući ih od njihovih albanskih vršnjaka_inja.

Međutim, uprkos toj presudi i zakonima o borbi protiv diskriminacije, K2.0 je neprestano nailazio na priče o diskriminaciji i segraciji u učionicama. Borci_kinje za ljudska prava te osobe iz pogođenih zajednica posebno su istakli odvajanje romske djece u nekoliko kosovskih škola pod srpskom upravom.

K2.0 je nakon više mjeseci istraživanja potvrdio većinu glasina i anegdota, utvrdivši pritom da su stotine romskih i jedan dio aškalijskih učenika_ca razdvojeni od svojih vršnjaka_inja neroma_kinja / neaškalija_ki. Segregacija se po obliku razlikuje od škole do škole — prisutni su getoizovani školski ogranak (satelit), “škola duhova” u koju se đaci_kinje prevoze autobusom iz drugog grada te etnički odvojene smjene. U sklopu izvještavanja pokazujemo kako je nuspojava paralelnih obrazovnih struktura na Kosovu nastavak cikličnog nasljeđivanja društvenih nejednakosti unutar najugroženijih zajednica u zemlji.

Nastavnici_e, direktori_ce škola te predstavnici_e općina i državnih vlasti u razgovorima uopće ne spominju planove o zaustavljanju dugogodišnje segregacije po etničkoj osnovi.

Pošto smo objavili priču, pozivamo vas da se pridružite našoj diskusiji u kojoj ćemo se još dublje pozabaviti ovim važnim pitanjem.

Razgovoru koji će moderirati novinarka K2.0 Dafina Halili pridružit će se:

  • Isak Skenderi, direktor organizacije Voice of Roma, Ashkali and Egyptians;
  • Bashkim Ibishi, direktor nevladine organizacije Advancing Together;
  • Dukagjin Pupovci, zamjenik ministrice obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija.

Prisutnima će biti osiguran prijevod na engleski i srpski jezik.

Fotografija: Ferdi Limani / K2.0.

 

 

 

 

Ovaj razgovor se organizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, a u sklopu projekta “Građani, angažujte se”. Projekat realizuje Kosovo 2.0 u saradnji sa Institutom GAP. Kosovo 2.0 i Institut GAP snose isključivu odgovornost za njegov sadržaj koji ne odražava nužno stavove Evropske unije.

 

Zašto je navedena ova klauzula?